Sahateollisuus

  TEHDASLAYOUTSUUNNITTELU


LAITOSSUUNNITTELU


Olemme olleet vahvasti mukana vuonna 1995 valmistuneessa Kyrön Sahan uudistus- ja laajennus-hankkeessa.

Metsä Timber investoi Kyrössä

Uudistusinvestoinnin ensimmäinen vaihe käsitti sahalinjan kakkosyksikön sekä dimensiolaitoksen uusimisen. Toisessa investointivaiheessa laajennettiin kuivaamo uudelle toiminnan tasolle. Tähän vaiheeseen liittyi myös lämpökeskuksen uusiminen.

Perusteellisessa investoinnissa muodostavat laitteistot jo pelkkänä luettelona pitkän listan. Etsittäessä kuhunkin kohtaan juuri asianomaisen sahan olosuhteisiin paras ratkaisu, kehittyy investoinnista melkoinen palapeli. Vanhan yksikön rakennukset ja tontin ominaisuudet vaikuttavat suuresti uudistus- ja kehitysinvestointiin.

Kokonaisuuden syntyminen kustannuksissa pysyen ja määräajassa varmistui Kyrössä siten, että yhteennivojana toimi keuruulainen Insinööritoimisto P.Nenonen. Tämä toimisto on toistuvasti ja ansiokkaasti palvellut Metsä Timber:iin kuuluvaa Pohjaryhmää suunnittelemalla ja vetämällä vastaavanlaisia projekteja. Tulosyksikön johtaja Martti Viertola ja Kyrön Sahan käyttöpäällikkö Marko Nikkinen toteavat yksimielisesti, että lopputulos on tälläkin kerralla onnistunut.

Puumies 5 / 95 : 10 / Matti Itälä


LAITESUUNNITTELU


MODERNISOINTISUUNNITTELU